Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd: toepassing door departementen en gebruik door de Tweede Kamer

Dit rapport onderzoekt de naleving van de werkwijze ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ en het gebruik van de toelichtingen in het kader van deze werkwijze in de Tweede Kamer. De werkwijze ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ heeft als doel de toelichting op de doelstellingen, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van voorgenomen beleid te verbeteren.

Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd: toepassing door departementen en gebruik door de Tweede Kamer