Besluit op Woo-verzoek over de financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS)

Besluit op een verzoek om informatie over de uitgaven die door/vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken aan the Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) zijn gedaan vanaf 2001 tot en met 17 januari 2023 en de afspraken of overeenkomsten die daarbij zijn gemaakt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).