Kabinet bereidt gerichte compensatie kwetsbare huishoudens na 2023 voor

‘Besluit volgt op Prinsjesdag’

Het kabinet wil kwetsbare huishoudens komend jaar gericht kunnen helpen, als dat door hoge energieprijzen of inflatie nodig is. Daarom zijn mogelijkheden onderzocht om kwetsbare huishoudens in 2024 gericht te kunnen helpen. Daarbij is expliciet gekeken naar wat de mogelijkheden zijn in de uitvoering.

Het kabinet besluit, mede naar aanleiding van het koopkrachtbeeld van het Centraal Planbureau (CPB) voor Prinsjesdag of en welke maatregelen ingezet worden. Voor bestaande koopkrachtinstrumenten, zoals het verhogen van heffingskortingen en toeslagen geldt dat bij de besluitvorming in augustus voldoende tijd is om deze in 2024 in te laten gaan. Voor een aantal andere maatregelen is een technische voorbereiding nodig om dat mogelijk te maken.

Uit voorzorg en waar nodig zet het kabinet deze voorbereiding in werking. Bijvoorbeeld de verhoging van de huurtoeslag. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om nieuwe eerste schijven te bouwen in de energiebelasting voor gas en elektriciteit. Dit zorgt ervoor dat eventuele tariefaanpassingen in deze schijven per 1 januari 2024 technisch mogelijk zijn. Andere opties, zoals bijvoorbeeld verlagingen van de tarieven in de oude schijven en verhoging van de belastingvermindering, worden ook overwogen. Eerder heeft het kabinet al aangekondigd 300 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor verduurzaming van huizen om de energierekening structureel omlaag te brengen.

Andere maatregelen waaraan het kabinet denkt zijn een vorm van een energietoeslag en mogelijkheden om huurders in woningen met een slecht energielabel gericht te ondersteunen. Het kabinet gaat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, energieleveranciers en woningbouwcoöperaties in gesprek om deze mogelijkheden verder te verkennen. Het kabinet besluit op Prinsjesdag of en welke maatregelen worden genomen.