Salarisschalen en functies Rijksoverheid

Welk salaris medewerkers bij het Rijk krijgen, hangt af van hun functie. De zwaarte van de functie bepaalt welke van de 19 salarisschalen erbij hoort. Voor elke functie ligt de salarisschaal vast in het Functiegebouw Rijk. 

Salarissen rijksambtenaren

De zwaarte van de functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. De salarisschalen bij het Rijk hebben een minimum- en een maximumsalaris en bestaan uit 10 periodieken. Een periodiek is een extra bedrag boven het minimum van de salarisschaal. De ervaring die iemand heeft, bepaalt welke periodiek die ambtenaar verdient. Bij goed functioneren, krijgt een ambtenaar er elk jaar een periodiek bij. Totdat het eind van de salarisschaal bereikt is.  staat op de website van P-Direkt.

Functies en functiegroepen bij het Rijk

De functies bij de Rijksoverheid zijn ingedeeld in functiegroepen. Bijvoorbeeld medewerkers ICT, beleidsmedewerkers en strategisch adviseurs. Alle Rijksonderdelen hebben dezelfde 65 functiegroepen. Die gelden bijvoorbeeld ook voor de Belastingdienst en Rijkswaterstaat.

Voor elke functiegroep staat vast welke resultaten een medewerker moet behalen. En welke kennis, competenties en vaardigheden daarvoor nodig zijn. Dat staat in het Functiegebouw Rijksoverheid.

Binnen een functiegroep kunnen medewerkers, bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, op verschillende niveaus werken. Daar horen verschillende salarisschalen bij.