Wat kan ik regelen voor mijn eigen uitvaart?

U mag grotendeels zelf bepalen hoe u uw eigen afscheid regelt. U kunt uw wensen voor uw uitvaart vastleggen met een verklaring. Ook kunt u een uitvaartverzekering afsluiten. Een uitvaartondernemer (ook wel begrafenisondernemer genoemd) is niet verplicht.

Verklaring wensen uitvaart

Uw wensen voor uw begrafenis of crematie (ook wel uitvaart) kunt u vastleggen in een verklaring. Deze kunt u zelf opstellen of bij een notaris laten maken. De verklaring moet u ondertekenen, met de datum van ondertekening erbij vermeld. Als uw wensen veranderen, moet u in een nieuwe verklaring uw eerder gemaakte verklaring uitdrukkelijk herroepen. Dit doet u bijvoorbeeld door de volgende zin op te nemen: "Hierbij herroep ik mijn verklaring van (datum invullen)".

Kosten uitvaart

Een uitvaartverzekering is niet verplicht. Heeft u geen verzekering, dan moeten uw nabestaanden de uitvaart betalen.

Als er geen nabestaanden zijn, neemt de burgemeester de zorg hiervoor op zich. De gemeente betaalt uw begrafenis of crematie dan, maar kan de kosten op uw erfenis verhalen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.