Subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

Er is subsidie beschikbaar om meer vrijwilligers aan de slag te laten gaan in de palliatieve zorg. De subsidie kan gebruikt worden voor de inzet, opleiding en coördinatie van vrijwilligers. Dit geldt voor vrijwilligers bij de mensen thuis en in de hospices.

Ondersteuning netwerken palliatieve zorg

Daarnaast worden netwerken voor palliatieve zorg ondersteund. Dit zorgt voor een samenhangend aanbod van palliatieve zorg in een regio.

Geestelijke verzorging

Sinds 2019 is subsidie beschikbaar voor geestelijk verzorging aan huis voor mensen van 50 jaar en ouder. Deze subsidie is er ook voor geestelijke verzorging van kinderen en volwassenen in de laatste levensfase. Meer informatie over de subsidie Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.