Subsidieregeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging

De overheid stelt tot 1 januari 2027 subsidie beschikbaar om de palliatieve zorg en de geestelijke verzorging thuis te verbeteren.

De subsidie is bedoeld om:

  • meer vrijwilligers op te leiden, in te zetten en te coördineren – zowel vrijwilligers bij mensen thuis, als vrijwilligers in een hospice of zorginstelling;
  • regionale netwerken te ondersteunen die palliatieve zorg regelen;
  • meer geestelijke verzorging aan huis te kunnen geven aan mensen van 50 jaar en ouder;
  • ernstig zieke kinderen en hun familie te ondersteunen;
  • kinderen met een ernstig zieke ouder te helpen.

Meer informatie over de subsidie Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.