Staatscommissie parlementair stelsel

De regering heeft een staatscommissie parlementair stelsel ingesteld. Deze commissie heeft onderzocht of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en in de parlementaire democratie. De commissie heeft de regering advies gegeven wat er moet veranderen.

Waarom een staatscommissie?

De Eerste en Tweede Kamer hebben gevraagd om de staatscommissie. In een brief aan de regering beschrijven zij ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het Nederlandse parlementaire stelsel. Enkele belangrijke zijn bijvoorbeeld:

 • De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek.
 • Europese besluiten zijn steeds belangrijker voor het werk van het Nederlandse parlement.
 • Veel taken van de rijksoverheid zijn overgegaan naar gemeentes.
 • Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen.
 • Ict (internet, social media) beïnvloedt de democratie en het werk van het parlement. 

De staatscommissie heeft onderzocht of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel. De aanbevelingen van december 2018 staan in het eindrapport ‘Lage drempels, hoge dijken’. 
Het kabinet heeft een reactie op het eindrapport staatscommissie parlementair stelsel aan de Tweede Kamer gestuurd.

Leden van de staatscommissie

 • J.W. (Johan) Remkes (voorzitter) is commissaris van de Koning in Noord-Holland. Daarvoor was hij onder andere minister van BZK, staatssecretaris van VROM, Tweede Kamerlid (VVD) en gedeputeerde van de provincie Groningen.
 • C. (Carla) van Baalen is hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Zij zat eerder in de Nationale Conventie, een adviescommissie over staatkundige vernieuwing.
 • E.J. (Eric) Janse de Jonge is voorzitter van het Nederlands Openbaar Vervoerberaad (NOVB). Daarvoor was hij lid van de Eerste Kamer (CDA), gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en staatsrechtgeleerde.
 •  J. (Jacob) Kohnstamm was hiervoor onder andere Tweede en Eerste Kamerlid en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Hij was ook voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, partijvoorzitter van D66. Nu is Kohnstamm coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.
 • R.A. (Ruud) Koole is hoogleraar politicologie in Leiden. Hiervoor was hij onder andere lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de PvdA.
 • E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst is senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Zij is ook lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en voormalig lid van de Eerste Kamer (ChristenUnie).
 • T.W.G. (Tom) van der Meer is hoogleraar in de politieke wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is codirecteur van het Nationaal Kiezersonderzoek en het Lokaal Kiezersonderzoek.
 • A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt was lid van de Eerste Kamer (SP) en daarvoor kinderrechter.

Meer informatie over de Staatscommissie

Op de website Staatscommissieparlementairstelsel.nl leest u meer over de taken van de commissie. U kunt daar ook publicaties van de commissie vinden en de ontwikkelingen volgen.