Staatscommissie parlementair stelsel

De regering heeft in 2017 de tijdelijke staatscommissie parlementair stelsel ingesteld. Deze staatscommissie heeft onderzocht of er veranderingen nodig zijn in het parlementaire stelsel en in de parlementaire democratie. De commissie heeft in het eindrapport van december 2018 advies gegeven aan de regering.

Waarom een staatscommissie parlementair stelsel?

De Eerste en Tweede Kamer hadden gevraagd om de staatscommissie. In een brief aan de regering beschreven zij ontwikkelingen die gevolgen kunnen hebben voor het Nederlandse parlementaire stelsel. Enkele belangrijke zijn bijvoorbeeld:

 • De Nederlandse burger wil meer betrokken zijn bij beleid en politiek.
 • Europese besluiten zijn steeds belangrijker voor het werk van het Nederlandse parlement.
 • Veel taken van de rijksoverheid zijn overgegaan naar gemeentes.
 • Er zijn steeds grotere verschillen tussen verkiezingsuitslagen.
 • Ict (internet, social media) beïnvloedt de democratie en het werk van het parlement. 

De staatscommissie heeft onderzocht of er iets moet veranderen in het parlementaire stelsel. De staatscommissie publiceerde op 13 december 2018 haar eindrapport ‘Lage drempels, hoge dijken’.

Op 26 juni 2019 verscheen de kabinetsreactie op het eindrapport van de staatscommissie.

Leden van de staatscommissie waren

 • J.W. (Johan) Remkes (voorzitter)
 • C. (Carla) van Baalen
 • E.J. (Eric) Janse de Jonge
 •  J. (Jacob) Kohnstamm
 • R.A. (Ruud) Koole
 • E.F. (Flora) Lagerwerf-Vergunst
 • T.W.G. (Tom) van der Meer
 • A.C. (Nanneke) Quik-Schuijt

Meer informatie over de staatscommissie parlementair stelsel

Op de (gearchiveerde) website Staatscommissieparlementairstelsel.nl leest u meer over de taken van de commissie. U kunt daar ook alle publicaties van de commissie downloaden.