Beslisnota bij Kamerbrief over verhouding scenario 3 rapport Berenschot en huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verhouding scenario 3 rapport Berenschot en huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven