Kamerbrief over verhouding scenario 3 rapport Berenschot en huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer een nadere specificering van de middelen die nodig zijn voor de 3e scenario voor financiering van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.

Kamerbrief over verhouding scenario 3 rapport Berenschot en huidige infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven