Waar vind ik informatie over de Wajong in Nederlandse Gebarentaal (NGT)?

De Rijksoverheid biedt informatie over de Wajong aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT). De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat deze informatie ook voor doven en slechthorenden beschikbaar is.

Wat is Wajong?

Wajong is een uitkering voor mensen die door hun ziekte of handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheden meer hebben om te werken.

Heb ik recht op Wajong?

In de volgende situaties heeft u recht op Wajong:

 • U heeft op uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap.
 • U kreeg na uw 18e en voor de dag dat u 30 jaar werd een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u woont in Nederland;
 • u volgt op dit moment geen opleiding;
 • u bent minimaal 18 jaar.

Geen Wajong, wel bijstand?

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u mogelijk nog werken? Dan heeft u geen recht op Wajong, maar misschien wel recht op bijstand. Een bijstandsuitkering vraagt u aan bij de gemeente. Uw gemeente helpt u ook bij het zoeken naar geschikt werk.

Hoe kan ik Wajong regelen?

Heeft u een ziekte of handicap en daardoor moeite bij het vinden van werk, dan kunt u bij UWV een beoordeling van uw arbeidsvermogen aanvragen. Als u blijvend geen arbeidsvermogen heeft, dan kunt u misschien een Wajong-uitkering krijgen.

Hoe hoog is de Wajong-uitkering?

De Wajong-uitkering is 75% van het minimumloon.

Wanneer eindigt mijn recht op Wajong?

Uw recht op Wajong eindigt als:

 • u weer kunt werken;
 • u in het buitenland gaat wonen;
 • u de AOW-leeftijd bereikt;
 • u langer dan 1 maand in detentie zit;
 • u een opleiding gaat volgen;
 • u zich niet aan de regels houdt;
 • u overlijdt.

Ik heb een Wajong-uitkering van voor 2015. Wat verandert er voor mij?

Heeft u een Wajong-uitkering van voor 2015, dan behoudt u het recht op uw uitkering. Wel kan de hoogte van uw uitkering vanaf 2018 omlaag gaan. UWV bekijkt tussen 2015 en 2018 de gegevens van iedereen met een Wajong-uitkering van voor 2015 opnieuw. Dat doet UWV om vast te stellen of u wel of niet kunt werken.

Kunt u blijvend niet werken, dan behoudt u gewoon uw Wajong-uitkering.

Kunt u wel werken, dan krijgt u hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. U behoudt uw Wajong-uitkering, maar de hoogte van de uitkering wordt vanaf 1 januari 2018 70% van het minimumloon.