Welke financiële regelingen zijn er voor werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsbeperking?

Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan een aantal financiële regelingen gebruiken. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo moedigt de overheid werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

Loonkostensubsidie

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder een handicap. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de kleinere productiviteit. Werkgevers vragen de loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De maximale vergoeding is 70% van het minimumloon. Ook kan de gemeente voor maximaal de eerste 6 maanden een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten, om mensen snel te kunnen plaatsen. Dit gebeurt in overleg met werkgever.

Loondispensatie

Loondispensatie is voor werkgevers die een Wajonger in dienst hebben. Wajongers kunnen minder werk aan door ziekte of een handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

UWV geeft de werknemer een aanvulling op het loon in de vorm van een Wajong-uitkering. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit arbeid ontvangt een Wajonger van UWV extra inkomensondersteuning.

Looncompensatie bij ziekte

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) is voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Wordt deze persoon ziek? Dan compenseert UWV de werkgever maximaal 5 jaar voor doorbetaling van het loon. Bij Wajongers en mensen uit de Participatiewet die onder de banenafspraak vallen of beschut werken is dit onbeperkt.

Subsidie om de werkplek aan te passen of persoonlijke ondersteuning bij het werk

Subsidie voor het aanpassen van de werkplek is bijvoorbeeld voor:

  • een traplift;
  • een aangepast toilet;
  • een interne jobcoach bij persoonlijke ondersteuning op de werkvloer.

UWV of de gemeente (voor mensen uit de Participatiewet) geven deze subsidie.

Loonkostenvoordelen

Voor werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak of iemand uit de doelgroep arbeidsbeperkte werknemers in dienst nemen zijn er loonkostenvoordelen (LKV).

Persoonlijk overzicht met financieel CV

U kunt met de tool voor het financieel CV een overzicht maken. Hierin staat welke financiële regelingen er zijn voor u als werkgever als u iemand aanneemt met een arbeidsbeperking.

Door een update is de regelhulp financieel CV naar verwachting in juni 2024 weer beschikbaar.