Beslisnota bij Kamerbrief bij instructie aan KMar over etnisch profileren bij grenscontroles

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij instructie aan KMar over etnisch profileren bij grenscontroles (PDF | 3 pagina's | 146 kB)