Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel staatloosheid

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageertop het nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad over het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet. Het gaat daarbij om de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid.

Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel staatloosheid (PDF | 3 pagina's | 138 kB)