Welke organisaties mogen een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Uw werkgever en banken mogen dit bijvoorbeeld. In de praktijk vragen ook andere organisaties een kopie van uw legitimatiebewijs. U bent niet verplicht om die aan hen te geven. Voor sommige is registratie van enkele gegevens voldoende.

Verplichte kopie identiteitsbewijs

Slechts enkele organisaties zijn verplicht om een kopie van uw ID-kaart te vragen. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s en levensverzekeraars. Uw werkgever moet in de loonadministratie een kopie van uw ID-bewijs bewaren.  En een bank voldoet zo aan de identificatieplicht. Het bedrijf of de organisatie moet u informeren over de wettelijke verplichting. Meer informatie over de wettelijke regels voor het overnemen van persoonsgegevens of kopiëren, scannen of uitlezen van identiteitsdocumenten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veilige kopie met afscherming identiteitsgegevens

Een telecombedrijf mag uw legitimatiebewijs kopiëren of scannen, maar moet de pasfoto en het Burgerservicenummer (BSN) afschermen. Wat verschillende bedrijven met uw identiteitsbewijs mogen, staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Documentnummer overnemen uit identiteitsbewijs

Sommige bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens van uw identiteitsbewijs over te nemen. De school of uw zorgverlener bijvoorbeeld. En het hotel en de camping waar u wilt overnachten. Uw ID-bewijs of een kopie afgeven, is dan niet nodig. Het soort legitimatiebewijs en het nummer ervan laten opschrijven is voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Welke instanties identiteitsgegevens mogen registreren, leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voorkom identiteitsfraude bij kopie ID-bewijs

Besluit u een kopie van uw ID-bewijs te verstrekken (afgeven, versturen of mailen)? Dan moet u bepaalde identiteitsgegevens afdekken. Bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer (BSN) en uw pasfoto. Op die manier kunt u fraude met een kopie van uw ID-bewijs voorkomen. Vraag daarom welke gegevens de instantie nodig heeft en waarom. Wil een bedrijf of organisatie alleen uw identiteit kunnen vaststellen, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen? Dan is het genoeg om uw ID-bewijs te laten zien.

Veilige kopie met KopieID app

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u met de KopieID app.  Met de KopieID app kunt u  identiteitsgegevens afdekken of doorstrepen. Bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer middenin het document en in de cijferreeks onderaan. Met de app zet u ook ontvanger, doel en datum in de kopie. Zo staat u niet meer persoonsgegevens af dan strikt nodig. Komt de kopie ooit in handen van fraudeurs, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

U kunt de KopieID app downloaden in uw app store. Dit is de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Uzelf beschermen tegen identiteitsfraude

U kunt uzelf beschermen tegen verschillende vormen van identiteitsfraude. Onder meer door zorgvuldig om te gaan met uw identiteitsgegevens op paspoort, ID-kaart of rijbewijs.