Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) staan gegevens van mensen van wie het recht op een paspoort wordt beperkt. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het RPS.

Informatie over de opname van uw gegevens in het RPS

Voor meer informatie over uw signalering moet u bij de signalerende instantie zijn. Dat kan bijvoorbeeld uw gemeente, het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst zijn. Deze instantie heeft het verzoek tot opname van uw gegevens in het Register gedaan. De naam van de signalerende instantie vindt u in de kennisgevingsbrief of kan de gemeente u geven.

Bezwaar aantekenen

Tegen de opname van uw gegevens in het RPS kunt u geen bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Wordt u een nieuw paspoort geweigerd of is uw huidige paspoort vervallen verklaard? Dan kunt u daartegen wel bezwaar aantekenen of in beroep gaan.

Toch een paspoort krijgen

Wil de paspoortuitgevende instantie u geen nieuw paspoort geven? Dan heeft u 2 weken de tijd deze beslissing aan te houden. Dit kunt u doen door een schriftelijk verzoek bij de paspoortuitgevende instantie in te dienen. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de signalerende instantie uit te leggen waarom het paspoort belangrijk voor u is. Mogelijk krijgt u op grond daarvan voor een bepaalde periode of met een beperking voor een land een paspoort.

U moet documenten meesturen met uw verzoek. Zoals een akte van overlijden of een medische verklaring. De paspoortuitgevende instantie neemt de uiteindelijke beslissing.

Signalering RPS en identiteitskaart

U kunt een Nederlandse identiteitskaart aanvragen bij een signalering in het RPS. Behalve als u een uitreisverbod heeft. In dat geval kunt u een vervangende Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Daarmee kunt u zich legitimeren binnen het Schengengebied.  

In bezit van paspoort, maar gegevens opgenomen in het RPS

Het kan zijn dat uw gegevens in het RPS staan, maar dat u nog een paspoort bezit. De paspoortuitgevende instantie kan u vragen het paspoort in te leveren. Dit bent u verplicht. De paspoortuitgevende instantie kan het paspoort dan inhouden en vervallen verklaren. Houdt u zich niet aan deze verplichting, dan kan de paspoortuitgevende instantie hiervan aangifte doen bij de politie.

Duur van de signalering

Na opname van uw gegevens in het RPS controleert de signalerende instantie of de signalering nog terecht is. Dit doet zij bij iedere aanvraag en ten minste na 2 jaar.