Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?

In het Register paspoortsignaleringen (RPS) staan gegevens van mensen van wie het recht op een paspoort wordt beperkt. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) beheert het RPS.

Informatie over de opname van uw gegevens in het RPS

De opname in het RPS gebeurt op verzoek van een signalerende instantie. Dat is bijvoorbeeld uw gemeente, het Openbaar Ministerie of de Belastingdienst. Voor meer informatie over uw signalering moet u bij de signalerende instantie zijn.

Bezwaar maken tegen opname in het RPS

Voor opname van uw gegevens in het RPS neemt de signalerende instantie hierover een besluit. De instantie maakt dit besluit aan u bekend. U kunt daartegen bezwaar maken bij deze instantie.

Na dit besluit neemt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) uw gegevens op in het RPS. Bezwaar maken is dan niet meer mogelijk.

Toch een paspoort krijgen

Besluit de paspoortuitgevende instantie om u geen nieuw paspoort te geven? Dan kunt u aan deze instantie vragen om te wachten met deze beslissing. Dit doet u binnen 2 weken na het besluit.

Het schriftelijk verzoek dient u in bij de paspoortuitgevende instantie. Hierna heeft u 8 weken om bij de signalerende instantie te verklaren waarom u het paspoort nodig heeft. Dit doet u met schriftelijke stukken. Mogelijk krijgt u op grond daarvan een paspoort voor een bepaalde periode. Of een paspoort met een beperking voor 1 land.

U stuurt documenten mee met uw schriftelijke verzoek. Met deze documenten toont u aan waarom u een paspoort nodig heeft. Zoals een akte van overlijden of een medische verklaring. De paspoortuitgevende instantie neemt uiteindelijk de beslissing over de verstrekking van uw paspoort.

Bezwaar maken tegen afwijzing paspoortaanvraag

Als uw paspoortaanvraag wordt afgewezen omdat u gesignaleerd staat in het RPS, kunt u hier bezwaar tegen maken. Dat kan alleen bij de paspoortuitgevende instantie, die uw aanvraag afwijst. Bijvoorbeeld uw gemeente.

Signalering RPS en identiteitskaart

U kunt een Nederlandse identiteitskaart aanvragen als u staat gesignaleerd in het RPS. Behalve als u een uitreisverbod heeft. Dan vraagt u een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan. Daarmee kunt u zich legitimeren binnen het Schengengebied.  

In bezit van paspoort, maar gegevens opgenomen in het RPS

Het kan zijn dat uw gegevens in het RPS staan en dat u nog een paspoort bezit. De paspoortuitgevende instantie kan u vragen het paspoort in te leveren. Dit bent u verplicht. De instantie kan het paspoort dan inhouden en vervallen verklaren. Houdt u zich niet aan deze verplichting? Dan kan de paspoortuitgevende instantie hiervan aangifte doen bij de politie.

Duur van de signalering

Uw gegevens blijven na registratie 2 jaar in het RPS staan. De signalerende instantie controleert bij iedere aanvraag van een paspoort of de signalering nog terecht is. Dit doet de instantie ook als zij de signalering met nog 2 jaar wil verlengen.