Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens staan op de chip hierin?

Een elektronisch reisdocument is een paspoort of identiteitskaart waarin een (onzichtbare) chip zit. Deze chip zit in de identiteitskaart en bij het paspoort in de pagina waarop uw persoonsgegevens en foto staan. Op de chip staan uw gegevens, zoals uw foto en uw persoonsgegevens.

Gegevens chip in paspoort of identiteitskaart

De volgende gegevens staan op de chip:

 • de foto (in kleur);
 • documenttype;
 • land van uitgifte;
 • voorvoegsel(s);
 • naam, voornamen;
 • documentnummer;
 • nationaliteit houder;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • datum einde geldigheid;
 • 2 vingerafdrukken;
 • burgerservicenummer (BSN). Het BSN staat niet meer op de chip in identiteitskaarten uitgegeven vanaf 1 augustus 2021 en in paspoorten uitgegeven na 30 augustus 2021.

Bestrijding fraude door elektronisch paspoort en identiteitskaart

Met het elektronische reisdocument is fraude met reisdocumenten beter tegen te gaan. Nooddocumenten hebben geen chip.

E-symbool reisdocumenten

Volgens internationale afspraken hebben alle reisdocumenten met een chip een speciaal e-symbool. In het Nederlandse paspoort is het e-symbool te vinden op:

 • de omslag;
 • de houderpagina;
 • het schutblad voor en achter.

Op de Nederlandse identiteitskaart staat het e-symbool op de voorzijde.

Beveiliging van de chip

De beveiliging van de chip in de Nederlandse reisdocumenten zorgt ervoor dat:

 • ongemerkt uitlezen van de chip wordt tegengegaan;
 • te zien is of gegevens op de chip gekopieerd zijn;
 • het mogelijk is om te controleren of de elektronische handtekening over de gegevens in de chip juist is;
 • de communicatie tussen de chip en het uitleesapparaat versleuteld plaatsvindt. Hierdoor zijn de gegevens op de chip niet leesbaar voor anderen;
 • uitlezen van vingerafdrukken alleen mogelijk is met geautoriseerde apparaten.

Als de gegevens erop staan gaat de chip op slot, zodat er geen nieuwe informatie op kan komen.

Chip uitlezen

Heeft een instantie een documentlezer? Dan kan de instantie gegevens in de chip uitlezen die ook met het blote oog te zien zijn. Alleen instanties waar reisdocumenten met een chip worden aangevraagd, kunnen uw vingerafdrukken uitlezen. Dit is mogelijk bij de volgende instanties: 

 • alle Nederlandse gemeenten;
 • Nederlandse ambassades en consulaten;
 • de uitgevende instanties in het Caribisch deel van het Koninkrijk die paspoorten uitgeven.

Voor het uitlezen van de vingerafdruk plaatst u uw vinger op de vingerafdruklezer. Het apparaat vergelijkt dan uw vingerafdruk met de vingerafdruk die in de chip is opgeslagen.

Andere instanties moeten geautoriseerde apparatuur hebben voor toegang tot de vingerafdrukken in de chip. Dit geldt voor instanties in Nederland en in het buitenland. Deze apparatuur moet een autorisatie van de Nederlandse overheid hebben. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is bezig een stelsel van autorisaties op te zetten.

Vragen uitlezen chip

Heeft u vragen over of problemen met het uitlezen van een chip? Lees dan meer over het uitlezen van een chip van een paspoort of identiteitskaart op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).