Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?

Een elektronisch reisdocument is een paspoort of identiteitskaart waarin een (onzichtbare) chip zit. Deze chip zit in de identiteitskaart en bij het paspoort in de houderpagina. Dit is de pagina waarop uw persoonsgegevens en foto staan. De chip bevat uw gegevens, zoals uw foto en uw persoonsgegevens.

Gegevens chip in paspoort of identiteitskaart

De volgende gegevens staan op de chip:

 • de foto (in kleur);
 • documenttype;
 • land van uitgifte;
 • voorvoegsel(s);
 • naam, voornamen;
 • documentnummer;
 • nationaliteit houder;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • datum einde geldigheid;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • 2 vingerafdrukken (alleen in het paspoort).

Fraudebestrijding elektronisch paspoort en identiteitskaart

Met het elektronische reisdocument is  fraude met reisdocumenten beter te bestrijden. Nooddocumenten, die 12 maanden of minder geldig zijn, bevatten geen chip.

E-symbool

Volgens internationale afspraken hebben alle reisdocumenten met een chip een speciaal e-symbool. In het Nederlandse paspoort is het e-symbool te vinden op:

 • de omslag;
 • de houderpagina;
 • het schutblad voor en achter.

Op de Nederlandse identiteitskaart staat het e-symbool op de voorzijde.

Beveiliging van de chip

De beveiliging van de chip in de Nederlandse reisdocumenten zorgt ervoor dat:

 • ongemerkt uitlezen van de chip wordt tegengegaan;
 • te zien is of gegevens op de chip gekopieerd zijn;
 • het mogelijk is om te controleren of de elektronische handtekening over de gegevens in de chip juist is;
 • de communicatie tussen de chip en het uitleesapparaat versleuteld plaatsvindt. Hierdoor zijn de gegevens op de chip niet leesbaar voor derden;
 • uitlezen van vingerafdrukken alleen mogelijk is met geautoriseerde apparaten.

Als de gegevens erop staan wordt de chip gesloten, zodat er geen nieuwe informatie op kan worden geplaatst.

Chip uitlezen

Heeft een instantie een documentlezer? Dan kan de instantie gegevens in de chip uitlezen die ook met het blote oog te zien zijn. Alleen instanties waar reisdocumenten met een chip worden aangevraagd, kunnen uw vingerafdrukken uitlezen.  Dit is mogelijk bij de volgende instanties: 

 • alle Nederlandse gemeenten;
 • Nederlandse ambassades en consulaten;
 • de uitgevende instanties in het Caribisch deel van het Koninkrijk die paspoorten uitgeven.

Voor het uitlezen van de vingerafdruk plaatst u uw vinger op de vingerafdruklezer. Het apparaat vergelijkt dan uw vingerafdruk  met de vingerafdruk die in de chip is opgeslagen.

Andere instanties moeten geautoriseerde apparatuur hebben voor toegang tot de vingerafdrukken in de chip. Dit geldt voor instanties in Nederland en in het buitenland. Deze apparatuur moet een autorisatie van de Nederlandse overheid hebben. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is bezig een stelsel van autorisaties op te zetten.