Uitleg passend onderwijs voor leerlingen en ouders

Sommige leerlingen hebben extra hulp nodig op school en soms onderwijs op een andere, speciale school. Dat heet passend onderwijs. De informatie op deze pagina is bedoeld om leerlingen en hun ouders wegwijs te maken in het passend onderwijs.

Passend onderwijs in het basisonderwijs - Informatie voor ouders (PDF | 35 pagina's | 606 kB)

Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs - Informatie voor ouders (PDF | 36 pagina's | 525 kB)

Passend onderwijs op de basisschool - informatie voor leerlingen op de basisschool (PDF | 7 pagina's | 450 kB)

Passend onderwijs op de middelbare school – Informatie voor leerlingen (PDF | 13 pagina's | 233 kB)

Uitlegvideo passend onderwijs voor ouders

*Muziek speelt* Lisa: Hallo, ik ben Lisa en mijn dochter krijgt passend onderwijs. Als jouw kind te maken krijgt met passend onderwijs, komt er heel veel op je af als ouder. Daarom probeer ik een deel voor je uit te leggen in deze video. Ik weet dat het heel veel en ook zelfs moeilijke informatie kan zijn. Als je na het bekijken van deze video meer informatie wil, kan je terecht bij de school van jouw kind of bij een ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs in jouw regio. Beeldtekst: Passend onderwijs. Informatie voor ouders. www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Lisa: Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook jouw kind. Heeft jouw kind bijvoorbeeld dyslexie of moeite met concentreren? Kan het niet goed zien, praten of horen, of is jouw kind misschien hoogbegaafd? Wat er ook is, jouw kind heeft recht op onderwijs dat bij hem of haar past. Dat noemen we passend onderwijs. De school moet zorgen voor passend onderwijs. Dat noemen we zorgplicht. Zorgplicht geldt vanaf het moment dat je je kind aanmeldt bij de school. Dit kan dus al een aantal weken voor de eerste schooldag van je kind zijn. Als je je kind aanmeldt bij een school, stellen ze je best veel vragen. De antwoorden gebruiken ze om te zorgen dat je kind op de juiste plek terechtkomt en de hulp krijgt die het nodig heeft. Ook kunnen ze vragen of ze informatie mogen halen bij anderen. Je hoeft niet op alle vragen antwoord te geven en ook de toestemming hoef je niet altijd te geven. Denk daarover na. Je mag de school altijd vragen om uitleg. Als je denkt dat je kind extra hulp nodig heeft, is het goed om dit bij het aanmelden te zeggen. Het mag voor de school geen reden zijn om je kind te weigeren. Vanaf het moment van aanmelden heeft de school zes tot tien weken om te kijken welke hulp jouw kind nodig heeft en of ze dat zelf kunnen regelen. Als ze dat niet zelf kunnen, dan moeten ze je helpen met zoeken naar een andere school die die hulp wel kan bieden. Dat hoef je dus niet alleen te doen. Zit jouw kind al op school en blijkt dat hij of zij extra hulp nodig heeft? Dan moet de school daar ook voor zorgen. Soms maken ze daar een plan voor. Dat noemen we een ontwikkelingsperspectief. Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit twee delen: het uitstroomprofiel en het handelingsdeel. In het uitstroomprofiel staat wat jouw kind zou kunnen doen als hij of zij klaar is met deze school. Het handelingsdeel gaat over de hulp die jouw kind krijgt. Hierover moeten jij en de school het samen eens worden. Je hebt dus instemmingsrecht. De school moet je altijd laten weten wat er in het ontwikkelingsperspectief staat. Als de school zegt dat ze je kind niet zelf kan helpen, dan noemt de school dat handelingsverlegen. Dit betekent niet dat ze geen zorgplicht meer heeft. Ze moet je dus nog steeds helpen met het zoeken naar een school die wel bij jouw kind past. Het kan zijn dat dit een school wordt voor speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs. Speciaal basisonderwijs is voor kinderen met lichte leerproblemen zoals problemen met concentreren. De klassen zijn vaak kleiner en er is extra hulp. De kinderen leren hier hetzelfde als op een andere basisschool. Speciaal onderwijs is voor kinderen met zwaardere leerproblemen of gedragsproblemen en voor kinderen die moeite hebben met horen, zien of spreken. Voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Die vraagt de school aan bij het samenwerkingsverband. Die bestaat uit scholen die samenwerken om voor passend onderwijs te zorgen in jouw regio. Zonder deze verklaring kan de school jouw kind niet inschrijven. Ben je het niet eens met de beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring dan kan je bezwaar maken. Meer informatie hierover vind je op de website van onderwijsgeschillen. Beeldtekst: www.onderwijsgeschillen.nl Lisa: Praat altijd met de school over een overstap naar gespecialiseerd onderwijs of omgekeerd. Waarom vinden zij dat jouw kind naar een andere school moet of waarom wil jij dat? Hebben jullie alles geprobeerd om je kind te helpen en vinden jullie het allebei een goed idee? Vaak kom je er samen uit en dat geeft rust. Ik hoop dat ik je hiermee een beetje op weg heb geholpen. Voor meer informatie over passend onderwijs kun je dus terecht bij de school van jouw kind, een ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs in jouw regio of op de website van de Rijksoverheid. Beeldtekst: www.rijksoverheid.nl/passendonderwijs Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid. *Muziek einidgt*.

Uitlegvideo passend onderwijs voor leerlingen

*Muziek speelt* Elijah Delsink – middelbare school leerling: In Nederland hebben kinderen en jongeren het recht om onderwijs te volgen, allemaal. En ook jij. En ook als je hier extra hulp bij nodig hebt. Misschien omdat je dyslexie, ADD of autisme hebt, of een fysieke of andere beperking. Het maakt niet uit wat de reden is of op welke school je zit. Als je extra hulp nodig hebt, moet je die ook krijgen, en dat heet passend onderwijs. Het is belangrijk dat jij en je ouders met jouw school praten over wat je nodig hebt. Het gaat om jouw toekomst en daar mag jij dus over meepraten en meebeslissen. Het is daarom handig dat je weet hoe passend onderwijs in Nederland geregeld is en wat jij eraan hebt. Hoe kan de school mij helpen? Wat is een ontwikkelingsperspectief? Hoe gaat het examen in het voortgezet speciaal onderwijs? In deze brochure vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over passend onderwijs op de middelbare school en het voortgezet speciaal onderwijs. Wat handig hè? En wil je uitleg over welke hulp jouw school te bieden heeft? Vraag het gerust aan je mentor of neem contact op met het ouder- en jeugdsteunpunt in jouw regio. Dus laat je informeren en helpen en praat mee. Het is jouw toekomst. *Muziek speelt en eindigt* Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld. Beeldtekst: Geproduceerd door de Rijksoverheid. De brochure en meer informatie is te vinden op: www.rijksoverheid.nl/uitlegpassendonderwijs

Informatie in andere talen

De brochures en video zijn ook beschikbaar in 6 andere talen.