Documenten - Passend onderwijs

200 documenten over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief bij Werkprogramma Onderwijsraad 2019

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2018

Werkprogramma Onderwijsraad 2019

Beleidsnota | 18-09-2018

Beantwoording Kamer vragen over vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5a

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Van den Hul (PvdA) over ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2018

Overzicht van ondersteuningskosten voor leerlingen in het speciaal onderwijs per teldatum

Publicatie | 04-09-2018

Overzicht van ondersteuningskosten voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs per teldatum

Publicatie | 04-09-2018

Welke richtingen kan ik volgen in het voortgezet speciaal onderwijs?

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn 3 richtingen mogelijk. Deze richtingen worden ook wel uitstroomprofielen genoemd. ...

Vraag en antwoord

Beantwoording Kamervragen over financiering passend onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Rog en Slootweg (beiden CDA) over een weeffout in de Wet op ...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-07-2018

Aanbieding bijgestelde onderzoekskaders onderwijsinspectie en verslagen overleg met vertegenwoordigers onderwijsveld

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer, mede namens minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2018

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs

Onderzoekskader van de onderwijsinspectie voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs.

Rapport | 01-07-2018

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs

Onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie voor het toezicht op het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Rapport | 01-07-2018