Documenten - Passend onderwijs

501 documenten over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Verantwoording middelen extra ondersteuning in het passend onderwijs

Brief van het ministerie van OCW om de middelen voor extra ondersteuning in het passend onderwijs beter te verantwoorden en...

Brief | 18-01-2018

Beantwoording Kamervragen over transparantie bij samenwerkingsverbanden

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-01-2018

Kamerbrief met reactie op brief over maatwerkprocedures passend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op een brief van een burger. De...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2017

Kamerbrief over leerlingenvervoer

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt zijn reactie aan de Tweede Kamer op de brief van Ieder(in) over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2017

Waarom gelden voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor leraren in het basisonderwijs?

De Wet op de expertisecentra (WEC) regelt het speciaal onderwijs zowel binnen het basisonderwijs als binnen het voortgezet...

Vraag en antwoord

Hoe kan ik als leerkracht passend onderwijs voor elke leerling waarmaken?

Het bieden van maatwerk voor iedere leerling in de klas is niet eenvoudig. Het is noodzakelijk om daar met elkaar het gesprek...

Vraag en antwoord

Is het mogelijk om in elke groep een onderwijsassistent te plaatsen met het oog op passend onderwijs?

Scholen en schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij hun groepen indelen. Ze mogen dus ook zelf...

Vraag en antwoord

Beantwoording Kamervragen over een Rotterdamse school die zorgleerlingen weert

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van Kamerlid Van den Hul (PvdA) over een Rotterdamse...

Kamerstuk: Kamervragen | 05-12-2017

Memorie van antwoord wijziging enige onderwijswetten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord wijziging van enige...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 30-11-2017

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wijziging van enige onderwijswetten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Eerste Kamer de Memorie van antwoord over wijziging van enige...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-11-2017