Documenten - Passend onderwijs

282 documenten over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over toelaatbaarheidsverklaringen voor leerlingen met EMB

Minister Slob reageert op het verzoek van de van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2019

Landelijk aanvraagformulier TLV EMB

Aanvraagformulier voor een leerling met een ernstig meervoudige beperking (emb)  die extra ondersteuning in het onderwijs en ...

Kamerstuk | 19-12-2019

Landelijk aanvraagformulier en modeltoelaatbaarheidsverklaring ten behoeve van leerlingen met emb

Het formulier bevat een toelichting bij het aanvraagformulier en de landelijke modeltoelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen ...

Kamerstuk | 19-12-2019

Beantwoording vragen over brief aan Kenniscentrum voor makkelijk lerenden

Minister Slob beantwoordt vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van zijn brief van 19 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-12-2019

Kamerbrief over stand van zaken moties studeren met een ondersteuningsbehoefte in mbo en ho

Minister Van Engelshoven gaat in op enkele moties en toezeggingen over passend onderwijs en studeren met een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-12-2019

Kamerbrief over aanbieding 1-meting bewegingsonderwijs so-pro

Minister Bruins biedt de de rapportage 1-meting bewegingsonderwijs in het speciaal (basis)onderwijs en praktijkonderwijs aan de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2019

Slotconclusies Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit zijn de slotconclusies van het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint ...

Vergaderstuk | 12-11-2019

Samenwerkingsprotocol Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland

Dit samenwerkingsprotocol geldt als een onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het ...

Convenant | 12-11-2019

Antwoorden Kamervragen over de stijgende reserves bij samenwerkingsverbanden

Minister Slob beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Samenwerkingsverbanden zien reserves verder groeien'.

Kamerstuk: Kamervragen | 12-11-2019

Kamerbrief verplichte eindtoets in sbo en so

Minister Slob informeert de Eerste Kamer over de invoering van de verplichte eindtoets vanaf schooljaar 2019 - 2020 in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2019