Documenten - Passend onderwijs

377 documenten over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de herijking van de sturing in het funderend ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 05-04-2024

 2. Beslisnota bij Kamerbrief over herijking sturing funderend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 05-04-2024

 3. Groepsleraar 12+: een verkennend onderzoek naar de meerwaarde

  Onderzoek naar de meerwaarde van sterk pedagogisch-didactische (groeps)leraren voor 12-plussers in delen van het voortgezet ...

  Rapport | 25-03-2024

 4. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over de sluiting van het Auris College in Goes en reactie op sluiting Auris College

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 07-03-2024

 5. Antwoorden op schriftelijke vragen over de sluiting van het Auris College in Goes en reactie op sluiting Auris College

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Verbijstering ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 07-03-2024

 6. Voorstel van wet Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Het wetsvoorstel gaat over wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet ...

  Kamerstuk: Voorstel van wet | 07-03-2024

 7. Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel ouders en leerlingen passend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 07-03-2024

 8. Nota naar aanleiding van het verslag wetvoorstel ouders en leerlingen passend onderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, ...

  Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 07-03-2024

 9. Verslag wetsvoorstel Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

  Verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het verslag bevat vragen over het ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 07-03-2024

 10. Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel ouders en leerlingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota ...

  Beleidsnota | 07-03-2024