Documenten - Passend onderwijs

249 documenten over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief aanbieding handreiking Samenwerkingsschool

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer de handreiking Samenwerkingsschool aan. In deze ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2018

Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten

Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 01-10-2018

Advies Raad van State ove het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten

Advies Raad van State over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 01-10-2018

Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten

Nader rapport over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in ...

Kamerstuk: Nader rapport | 01-10-2018

Monitor passend onderwijs - Leerkrachten basisonderwijs

Dit rapport bevat een onderzoek van DUO over ervaringen met passend onderwijs onder leerkrachten uit het basisonderwijs.

Rapport | 01-10-2018

Aanbieding themaonderzoek naar scheiding bestuur en toezicht onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het themaonderzoek van de Inspectie van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-09-2018

Kamerbrief inzake verplichting eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Kamer een brief over een verplichte eindtoets in het speciaal ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2018

Kamerbrief bij Werkprogramma Onderwijsraad 2019

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2018

Werkprogramma Onderwijsraad 2019

Beleidsnota | 18-09-2018

Antwoord op Kamervragen over vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5a

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Van den Hul (PvdA) over vrijstellingen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2018