Documenten - Passend onderwijs

248 documenten over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Rapport 'Met andere ogen'

In dit rapport brengt de coalitie Onderwijs- Zorg - Jeugd advies uit over hoe de samenwerking tussen de domeinen (passend) ...

Rapport | 28-11-2018

Kamerbrief met reactie op rapport 'De medezeggenschapsketen in passend onderwijs. Juridische knelpunten en oplossingen'

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over een reactie op het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-11-2018

Kamerbrief over onderwijs en zorg

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer hoe zij de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-11-2018

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Onderzoek naar de manieren waarop samenwerkingsverbanden en gemeenten de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp ...

Rapport | 23-11-2018

Kamerbrief over het ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het ...

Kamerstuk | 19-11-2018

Beantwoording Kamervragen over zorgboerderij

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kwint (SP) en Van Meenen (D66) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-11-2018

Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018

Hoe gaat het met de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp? De Ministeries van OCW en VWS hebben, samen met de Vereniging van ...

Rapport | 05-11-2018

Kenmerken van leerlingen in het speciaal basisonderwijs tussen 2008 en 2018

Rapport van het Kohnstamm Instituut, nr. 45 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs.

Rapport | 02-11-2018

Kamerbrief over Toetsbesluit PO en eindtoetsen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-10-2018

Kamerbrief aanbieding handreiking Samenwerkingsschool

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) biedt de Tweede Kamer de handreiking Samenwerkingsschool aan. In deze ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2018