Documenten - Passend onderwijs

254 documenten over Passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbieding themaonderzoek naar scheiding bestuur en toezicht onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer het themaonderzoek van de Inspectie van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-09-2018

Kamerbrief inzake verplichting eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs vanaf schooljaar 2019-2020

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Kamer een brief over een verplichte eindtoets in het speciaal ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-09-2018

Kamerbrief bij Werkprogramma Onderwijsraad 2019

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Tweede Kamer het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2018

Werkprogramma Onderwijsraad 2019

Beleidsnota | 18-09-2018

Antwoord op Kamervragen over vrijstellingen van de leerplicht op grond van artikel 5a

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen van lid Van den Hul (PvdA) over vrijstellingen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-09-2018

Overzicht van ondersteuningskosten voor leerlingen in het speciaal onderwijs per teldatum

Publicatie | 04-09-2018

Overzicht van ondersteuningskosten voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs per teldatum

Publicatie | 04-09-2018

Kwaliteit en doelmatigheid ambulante begeleiding verzorgd door het lwoe

Rapport | 31-08-2018

Welke richtingen kan ik volgen in het voortgezet speciaal onderwijs?

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn 3 richtingen mogelijk. Deze richtingen worden ook wel uitstroomprofielen genoemd. ...

Vraag en antwoord

Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk

Onderzoek naar schoolbesturen in het funderend onderwijs met een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Bij ...

Rapport | 24-07-2018