Bijlage 2 - Beleidsnota evaluatie passend onderwijs

Rapport over conclusies van de evaluatie en de toekomst van passend onderwijs. Passend onderwijs is In 2014 ingevoerd.

Bijlage 2 - Beleidsnota evaluatie passend onderwijs (PDF | 83 pagina's | 3,9 MB)