Diploma behalen in het speciaal onderwijs

Een leerling in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kan op verschillende manieren een diploma behalen. Als zijn of haar school het aanbiedt, kan de leerling examen doen op de eigen school. Ook kan de leerling een staatsexamen afleggen of aan het examen deelnemen in het reguliere voortgezet onderwijs.

Op de eigen school

In sommige gevallen kan de leerling het examen afleggen op zijn of haar eigen school. Dat is niet op alle vso-scholen mogelijk, omdat de school daarvoor aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Staatsexamen

Leerlingen op het vso kunnen staatsexamen doen. Ze leggen dan een mondeling examen af bij de staatsexamencommissie.

Diploma bij onvolledig onderwijsprogramma

Vso-leerlingen kunnen als zogenoemde extraneus deelnemen aan het examen op een reguliere vo-school. Een extraneus is iemand die op een school wel examen aflegt, maar niet het volledige onderwijsprogramma volgt op die school. Meestal volgen ze op die school dan ook een deel van het onderwijsprogramma.

Vso-leerlingen kunnen ook als extraneus examen afleggen bij een instelling voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Dat betekent wel dat een deel van het onderwijsprogramma samen met die instelling moet zijn uitgevoerd. Het vavo verzorgt alleen de schoolsoorten mavo (vmbo-t/vmbo/tl), havo en vwo. Deze route staat open voor vso-leerlingen vanaf 16 jaar. Voorwaarde is dat de leerling onafgebroken onderwijs heeft gevolgd in het vso.