Overgang naar nieuwe pensioenstelsel

Werknemers moeten uiterlijk 1 januari 2027 duidelijkheid hebben over hoeveel pensioen zij onder de nieuwe pensioenwet opbouwen via hun werkgever. Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen, werkgevers en vakbonden moeten voor die datum afspreken hoe ze de pensioenen aanpassen.

De nieuwe pensioenwet is op 1 juli 2023 ingegaan. Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle werknemers en gepensioneerden duidelijkheid hebben over de gevolgen daarvan voor hun pensioen.

Wat er gebeurt in overgangsperiode

Werkgeversorganisaties en vakbonden maken een transitieplan

Daarin beschrijven zij hoe zij overstappen op de nieuwe pensioenregelingen en welke keuzes ze daarbij maken. In het transitieplan staat bijvoorbeeld hoe de nieuwe pensioenregeling eruit ziet. En of er compensatie wordt geboden voor de overstap naar deze nieuwe pensioenregeling. Daarmee vormt het transitieplan de basis voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Werkgevers en werknemers – vertegenwoordigd door vakbond of ondernemingsraad – beslissen bijvoorbeeld:

 • hoe de nieuwe pensioenregeling eruit ziet
  Wordt het een flexibele of een solidaire premieregeling?
 • wanneer ze overstappen op de nieuwe pensioenregels
  Ze moeten uiterlijk 1 januari 2027 zijn overgestapt op de nieuwe regels. Een handig moment om over te stappen is als het contract van een bedrijf of branche met een pensioenuitvoerder afloopt.
 • of ze de opgebouwde pensioenen van alle werknemers en gepensioneerden omzetten naar pensioenen in de nieuwe pensioenregeling (dat wordt ‘invaren’ genoemd).
 • of en hoe ze werknemers compenseren die er op achteruit gaan
  Voor werknemers van 40 tot 55 jaar is mogelijk compensatie nodig. Zij kunnen er op achteruitgaan, omdat alle werknemers straks dezelfde premie gaan betalen. Deze groep kan dan minder pensioen opbouwen, omdat hun pensioenpremie dan korter kan renderen.
 • of en hoeveel geld ze reserveren voor tegenvallers.
  Met geld uit een reserve kunnen pensioenuitkeringen worden aangevuld in een jaar met financiële tegenvallers.

Wanneer moeten transitieplannen naar pensioenuitvoerders

Werkgeversorganisaties en vakbonden moeten uiterlijk eind 2024 de transitieplannen indienen bij het pensioenfonds. 

Is de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling dan moet het transitieplan daar uiterlijk 1 oktober 2026 zijn ingediend. 

Meer informatie

Tijdlijn transitiefase

Een tijdlijn over de transitiefase staat op de website werkenaanonspensioen. 

Uiterlijk 1 januari 2027 nieuwe pensioenen bekend

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten de oude pensioenen zijn omgezet naar nieuwe pensioenen. De datum waarop een pensioenfonds of pensioenverzekeraar de pensioenen heeft omgezet naar nieuwe pensioenen, heet de invaardatum.

Als werknemer en vakbond er niet uitkomen

Als werknemers, vakbonden of ondernemingsraad geen afspraken kunnen maken over de nieuwe pensioenen, dan bemiddelt een onafhankelijke commissie. Als bemiddeling niets oplevert, dat bepaalt deze transitiecommissie pensioenen hoe de nieuwe pensioenen eruit gaan zien.

De onafhankelijke commissie is benoemd door de het kabinet. Roos Vermeij, oud-Kamerlid en oud-bestuurder van een pensioenfonds, is voorzitter van de transitiecommissie.

Rapportages aan Kamer over overgang naar nieuwe pensioenen

De Tweede Kamer krijgt in de zomer van 2024 een eerste brief over hoe het gaat met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Onafhankelijke adviezen over voortgang naar nieuwe pensioenen

Bij problemen in de overgang naar de nieuwe pensioenregelingen adviseert een onafhankelijke regeringscommissaris. Professor Fieke van der Lecq doet als regeringscommissaris transitie pensioen dan aanbevelingen.