Pensioen

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Om de pensioenen betaalbaar te houden wil het kabinet het pensioenstelsel grondig veranderen. Zo gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2021. Sinds 1 januari 2015 gelden er strengere regels voor pensioenfondsen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland