Regels voor kleine pensioenen

Sinds 1 januari 2019 gelden andere regels voor kleine en heel kleine pensioenen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 594,89 bruto per jaar (in 2023).

 Kleine pensioenen

Bij kleine pensioenen gaat het om pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 594,89 (in 2023) bruto per jaar.

  • Er gelden strengere voorwaarden om een klein pensioen af te kopen. Uitbetaling van kleine pensioenbedragen kan alleen als de automatische waardeoverdracht van het pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder tot 5 keer toe mislukt. Afkoop kan pas na 5 jaar.
  • Daarnaast mogen pensioenuitvoerders (zoals een pensioenfonds of verzekeraar) kleine pensioenen voortaan samenvoegen. En onderbrengen bij de huidige pensioenuitvoerder. 
  • Pensioenuitvoerders kunnen het opgebouwde bedrag ook laten staan als klein pensioen.

Let op: voor het afkopen van kleine pensioenen vóór 1 januari 2019 gelden soepeler regels.

Heel kleine pensioenen

Bij heel kleine pensioenen gaat het om pensioenbedragen van maximaal € 2,- bruto per jaar. Heel kleine pensioenen komen te vervallen. Dit betekent dat pensioenuitvoerders deze pensioenbedragen niet meer hoeven uit te betalen. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u of u ergens een heel klein pensioen heeft opgebouwd.

Waarom nieuwe regels?

Mensen wisselen vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. Pensioenuitvoerders kopen nu vaak kleine pensioenen af, omdat de administratiekosten voor deze pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Bij de afkoop van een klein pensioen krijgen mensen hun pensioenbedrag in 1 keer tussentijds uitbetaald. Dit pensioen hoort dan niet meer bij het pensioen voor later. Met als risico: iemand heeft op zijn pensioenleeftijd niet genoeg pensioen.