Kan ik mijn kleine pensioentjes samenvoegen of laten uitbetalen?

Als u vaak van baan bent gewisseld, kunt u uw (kleine) pensioenen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Sinds 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen samenvoegen. Voor gepensioneerden is dit gunstiger.

Overzicht van uw pensioen

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van uw pensioen en AOW.

Kleine pensioentjes automatisch overgedragen

Sinds 1 januari 2019 dragen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes automatisch over aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Dit geldt voor pensioenpotjes van meer dan € 2 en minder dan € 592,51 per jaar (in 2024). Zo blijft u met dat oude geld sparen voor uw pensioen. Daarmee krijgt u later meer pensioen. Pensioenuitvoerders mogen pensioenen van minder dan € 2 laten vervallen. Deze kleine bedragen worden aan de eigen pensioenpot toegevoegd.

Kleine pensioenen laten uitbetalen

Of uw pensioenuitvoerder uw kleine pensioen (tussen € 2 en € 592,51 per jaar) aan u uit mag betalen, hangt af van wanneer u van baan bent gewisseld. Dat heet afkoop van uw pensioen. Als u een pensioen heeft laten afkopen, kunt u er na uw pensionering geen aanspraak meer op maken. 

Bekijk welke situatie op u van toepassing is:

  • Eindigde uw dienstverband vóór 1 januari 2007? Dan mag de pensioenuitvoerder uw kleine pensioen alleen afkopen als u hiertegen geen bezwaar maakt.
  • Eindigde uw dienstverband tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2018? Dan mag de pensioenuitvoerder uw kleine pensioen alleen afkopen, als u hiermee instemt.
  • Eindigde uw dienstverband na 1 januari 2018? Dan is afkoop alleen mogelijk als de automatische waardeoverdracht van uw pensioen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder tot 5 keer toe niet is gelukt. Afkoop kan pas na 5 jaar.