Kan ik mijn kleine pensioentjes samenvoegen?

Als u vaak van baan bent gewisseld, kunt u uw kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Sinds 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen samenvoegen. Voor gepensioneerden is dit gunstiger.

Overzicht van uw pensioen

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van uw pensioen en AOW.

Kleine pensioentjes automatisch overgedragen

Sinds 1 januari 2019 dragen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes automatisch over aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer. Dit geldt voor pensioenpotjes van meer dan € 2 en minder dan € 474,11 per jaar. Zo blijft u met dat oude geld sparen voor uw pensioen. Daarmee krijgt u later meer pensioen. Pensioenuitvoerders mogen pensioenen van minder dan €2 laten vervallen. Deze kleine bedragen worden aan het collectief toegevoegd.