Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik van baan verander?

Wisselt u van baan? Dan kunt u meestal de waarde van uw pensioen laten overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Dit kan alleen als uw oude en nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad van minimaal 100% hebben.

Pensioen bij nieuwe baan in dezelfde bedrijfstak

Blijft u binnen dezelfde bedrijfstak werken en is deelname aan een pensioenregeling verplicht in deze bedrijfstak? Dan verandert er voor u niets. Uw pensioenopbouw loopt gewoon door bij hetzelfde pensioenfonds.

Waardeoverdracht pensioenrechten

Gaat u over naar een andere pensioenregeling? Dan kunt u meestal uw opgebouwde pensioenrechten overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Of dit kan en of dit gunstig is, kunt u navragen bij uw pensioenfonds. Vraag bijvoorbeeld een offerte aan bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

Slapende pensioenen

Verandert u van baan en laat u de eerder opgebouwde pensioenaanspraken achter bij uw oude pensioenfonds? Vraag dan na of de oude pensioenrechten worden geïndexeerd. Dat betekent dat het pensioen wordt aangepast aan loonontwikkelingen en prijsontwikkelingen. 

Te lage dekkingsgraad pensioen

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de waarde van de bezittingen van het pensioenfonds en de pensioenverplichtingen die het fonds heeft. Wordt uw verzoek tot waardeoverdracht afgewezen omdat de dekkingsgraad te laag is? Dan ontvangt u automatisch bericht wanneer de dekkingsgraad weer boven de grens van 100% ligt. Het pensioenfonds kan dan weer meewerken aan de waardeoverdracht.