Hoeveel pensioen bouw ik op?

Hoeveel u opbouwt hangt af van uw persoonlijke situatie en van uw pensioenregeling. Bij de berekening van de hoogte wordt uw AOW-uitkering meegeteld. Uw pensioenleeftijd staat in uw pensioenregeling als standaardpensioenleeftijd.

Pensioen berekenen

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een overzicht van de opbouw van uw pensioen en AOW.

Oorzaken onvolledige pensioenopbouw

Meestal bouwt u pensioen op tussen uw 21e en uw pensioenleeftijd. Sinds 1 januari 2024 kunt u al pensioen opbouwen vanaf uw 18e. Het kan gebeuren dat u geen volledig pensioen opbouwt. U heeft dan een pensioengat. Dit komt bijvoorbeeld door:

Pensioen verlaagd door economische crisis

Door de economische crisis is een deel van de pensioenfondsen in financiële moeilijkheden gekomen. Ze lopen het risico om in de toekomst niet het beloofde pensioen te kunnen betalen.

Het pensioenfonds kan maatregelen nemen om dit te herstellen. Bijvoorbeeld door de premie te verhogen, uw pensioen niet of gedeeltelijk te indexeren of het pensioen te verlagen. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw pensioenuitvoerder.