Subsidie voor doorwerken tot pensioen of eerder stoppen

Bedrijven die zorgen dat werkenden gezond hun pensioen halen, kunnen subsidie krijgen. Ook wanneer mensen hun werk niet volhouden en eerder moeten stoppen met werken, is soms subsidie mogelijk. De subsidieregeling heet Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU).

Langer doorwerken om pensioenen betaalbaar te houden

Omdat mensen steeds langer leven, krijgen mensen langer pensioen dan vroeger. En door de vergrijzing zijn er meer mensen die pensioen ontvangen. Dat kost extra geld. Om de pensioenen betaalbaar te houden, stijgt de pensioenleeftijd. Werknemers moeten dus langer doorwerken. Bedrijven moeten zorgen dat werknemers gezond kunnen blijven werken tot hun pensioen. Dit heet duurzame inzetbaarheid.

Subsidie voor maatregelen waarmee werknemers gezond pensioen halen

Werkgevers die daarmee aan de slag gaan, kunnen subsidie krijgen per sector. Bijvoorbeeld industrie, bouw of onderwijs. Daarbij kunnen werkgevers samenwerken met werknemersorganisaties. Samen stellen ze een plan op met maatregelen waarmee werknemers gezond hun pensioen halen. Daarbij kunnen zij gebruik maken van een Menukaart MDIEU-regeling. Hierin staan voorbeelden van maatregelen waarvoor subsidie mogelijk is.

Eerder stoppen met werken

Soms lukt het werknemers die jarenlang zwaar werk hebben gedaan, niet om door te werken tot hun pensioen. Het kan gaan om lichamelijk zwaar werk, zoals stratenmaker. Of werk met veel stress, zoals politieagent. Ze kunnen dan eerder stopen met werken. Dit heet eerder uittreden. De werkgever kan de werknemers dan de laatste 3 jaar voor het pensioen een uitkering aanbieden. Die is net zo hoog als de AOW. Het is voor de werknemer dan net of de AOW eerder ingaat.

Vervroegd uittreden mogelijk als anderen blijven doorwerken

De werkgever hoeft over die uitkering tijdelijk (tot 31 december 2025) geen extra belasting te betalen. Om subsidie te krijgen moet de werkgever zijn best doen om te zorgen dat andere werknemers wel tot hun pensioen kunnen doorwerken.

Meer informatie over de MDIEU-subsidieregeling

Lees meer over de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) op UitvoeringvanbeleidSZW.nl. Daar staat ook informatie over de hoogte van de subsidie.