Ik heb zwaar werk. Kan ik eerder stoppen met werken?

Als u zwaar werk heeft, kunt u misschien eerder stoppen met werken. Afspraken over eerder stoppen kunnen in een cao worden opgenomen. Of u maakt hierover een afspraak met uw werkgever.

Regeling voor eerder stoppen met werken

Vakbonden en werkgeversorganisaties bepalen samen welke werknemers in aanmerking komen om eerder te stoppen met werken. En wie in aanmerking komt voor een zogeheten Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). De overheid bepaalt niet wat zwaar werk is. Zwaar werk is voor iedereen anders.

Alleen eerder stoppen met RVU als hierover afspraken zijn gemaakt

Als u zwaar werk heeft, komt u alleen in aanmerking voor een RVU als daarover afspraken zijn gemaakt. Die moeten staan in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een algemeen verbindend voorschrift (AVV) van uw bedrijfstak. Of u maakt deze met uw werkgever. U kunt dat navragen bij uw werkgever of opzoeken in uw cao of AAV

Werkgever betaalt laatste 3 jaar tot uw AOW

Als u in aanmerking komt voor een RVU en dus eerder kunt stoppen met werken, dan betaalt uw werkgever u de laatste 3 jaar voor uw AOW. U kunt een bruto uitkering krijgen die gelijk is aan wat u netto aan AOW gaat krijgen. Uw werkgever betaalt tijdelijk geen extra belasting over deze uitkering. Dit geldt tot 31 december 2025. 

U betaalt belasting over uitkering en krijgt geen vergoeding bij ontslag

U betaalt inkomstenbelasting over de uitkering van uw werkgever ( de zogenoemde RVU-uitkering). U kunt uw werkgever vragen hoeveel u dan netto overhoudt. 


Kiest u ervoor om eerder te stoppen met werken? Dan heeft u geen recht op een vergoeding (zogenoemde transitievergoeding).

Eerder stoppen ook mogelijk met verlofsparen

U kunt ook (nog) eerder stoppen met werken door extra verlof te sparen. U kunt tot 100 weken verlof sparen (was 50 weken). U kunt uw vrije dagen ook gebruiken tijdens uw carrière, om extra lang verlof op te nemen. Bijvoorbeeld voor een sabbatical of opleiding. Vraag uw werkgever naar de mogelijkheden voor verlofsparen. In uw cao kunnen afspraken staan over verlofsparen in uw bedrijfstak.