Waar vind ik informatie over hoeveel pensioen ik opbouw?

U kunt zien hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op uw pensioenoverzicht dat u krijgt van uw pensioenuitvoerder. En op de website mijnpensioenoverzicht.nl.

U moet van uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar de volgende informatie krijgen:

  • Uw pensioenoverzicht
    U krijgt elk jaar van uw pensioenuitvoerder een pensioenoverzicht. Dit zogenoemde uniforme pensioenoverzicht (UPO) krijgt u via de post of e-mail of via een website van uw pensioenuitvoerder. In het overzicht staat hoeveel pensioen u bij de pensioenuitvoerder heeft opgebouwd. En hoeveel pensioen u kunt verwachten als u met pensioen gaat.

    Als u een vaste premie inlegt bij uw pensioenfonds (zogenoemde premieregeling), dan kunt ook u zien hoeveel pensioen u het afgelopen jaar heeft opgebouwd. Dat wordt de waardegroei genoemd.
  • Hoeveel pensioen u krijgt als u met pensioen gaat
    Hoeveel pensioen u waarschijnlijk krijgt als u met pensioen gaat, vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl. Die site laat zien hoeveel pensioen u kunt verwachten, ook als het mee of tegen zit.

    U kunt uw verwachte pensioen vergelijken met uw huidige netto maandinkomen. Zo kunt u inschatten of uw pensioen later voldoende is om van te leven. Als het verwachte pensioen  tegenvalt, kunt u bijvoorbeeld extra pensioen opbouwen of geld opzij leggen om ook na uw pensioen voldoende inkomen te hebben.