Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken kosten en baten PGB2 0

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoeken kosten en baten PGB2 0