Antwoorden op Kamervragen over zorgbonus pgb-zorgverleners en tegemoetkoming mantelzorgers

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over de zorgbonus voor pgb-zorgverleners en de tegemoetkoming voor mantelzorgers. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Westerveld (GL).

Antwoorden op Kamervragen over zorgbonus pgb-zorgverleners en tegemoetkoming mantelzorgers (PDF | 5 pagina's | 212 kB)