Mijnpgb

Het ministerie van VWS biedt met dit rapport (ISAE3402) inzicht in de genomen interne beheersmaatregelen ten aanzien van het Zorgdomein deel van het PGB2.0 systeem. Het rapport is bedoeld voor de gemeenten en zorgkantoren die in 2021 met het PGB2.0 systeem gewerkt hebben, en de SVB. De Auditdienst Rijk heeft in dit rapport een oordeel gegeven over de beschrijving van VWS en over de opzet, het bestaan en de werking van de interne beheersingsmaatregelen.