Persoonsgebonden budget op maat

Vanaf januari 2025 wordt aan iedereen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) een persoonsgebonden budget (pgb) op maat toegekend. Dit komt in de plaats van een maximumbedrag per persoon. Deze maatregel zorgt onder andere voor minder zorgkosten en administratieve druk. Zo wordt het pgb efficiënter ingezet.

Nu: maximumbedrag

Op dit moment ontvangen mensen met een pgb (de budgethouders) die vallen onder de Wet langdurige zorg vaak nog een maximumbedrag. Dit bedrag is vastgesteld voor hun zorgprofiel en wordt toegekend door het zorgkantoor. In de praktijk blijkt echter dat budgethouders in de meeste gevallen de zorg krijgen die zij nodig hebben, zonder dat zij het volledige bedrag gebruiken.

Straks: pgb naar zorgvraag

Bij het pgb op maat kijkt het zorgkantoor eerst naar de specifieke zorgvraag van een cliënt. Het zorgkantoor gaat hier met de budgethouder over in gesprek. Daarna wordt pas een passend budget vastgesteld. De toekenning van het pgb start zo meer vanuit de zorgvraag dan vanuit het maximaal beschikbare budget.

Minder administratie

In 2023 zijn bijna alle zorgkantoren gestart met pgb op maat voor alle nieuwe budgethouders. Zij ontvangen een pgb dat preciezer aansluit bij hun zorgvraag. Ook hoeft de budgethouder geen Extra Kosten Thuis (EKT)-formulier in te vullen, als blijkt dat er tijdelijk meer of andere zorg nodig is. Bijvoorbeeld bij griep. In het pgb op maat is daar een marge voor opgenomen. Zo is er minder administratieve druk bij het regelen van extra zorg als dat nodig is.

Minder zorgkosten

De eerste ervaringen met het pgb op maat laten zien dat deze maatregel leidt tot minder zorgkosten, omdat het pgb efficiënter wordt ingezet. De meeste budgethouders kunnen uit de voeten met het initiële budget op maat. Op de lange termijn zullen zorgkosten daardoor lager worden in Nederland.

Vanaf 2025 ingevoerd voor alle budgethouders

Bestaande budgethouders hebben er nu nog niet mee te maken. Het toepassen van deze pgb op maat-werkwijze voor bestaande budgethouders vraagt een zorgvuldige overgang, onder andere op juridisch gebied. Daarom wordt de invoering van het pgb op maat nog uitgewerkt. De werkwijze zal stap voor stap ingaan vanaf 1 januari 2025.