Hoe maak ik bezwaar tegen een beslissing op grond van de Wmo?

Bezwaar maken tegen de beslissing over ondersteuning vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015) doet u door de gemeente een brief te schrijven. U kunt bezwaar maken als u bijvoorbeeld vindt dat de gemeente geen goed onderzoek heeft gedaan. Of als u het niet eens bent met de maatwerkvoorziening die de gemeente u toewijst.

Volg onderstaande stappen als u bezwaar wilt maken:

1. Bezwaarschrift beslissing Wmo

U schrijft een brief (bezwaarschrift) aan de gemeente die de beslissing heeft genomen. Hierin geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. U doet dat uiterlijk binnen 6 weken na de beslissing. U hoeft geen kosten te betalen als u bezwaar maakt.

2. Gemeente heroverweegt beslissing Wmo

De gemeente moet binnen 6 weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. (Deze termijn kan met 6 weken verlengd worden.) De gemeente zal haar besluit opnieuw overwegen. In de uiteindelijke beslissing moet de gemeente aangeven waarom zij tot het besluit is gekomen.

3. Beroep bij de rechtbank tegen beslissing Wmo

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De termijn geldt vanaf het moment dat u het besluit op uw bezwaarschrift kreeg. Voor een beroepsprocedure betaalt u vaak griffierechten.

4. In hoger beroep tegen beslissing Wmo

Bent u het niet eens met het besluit van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken. U moet voor zo’n procedure altijd griffierechten betalen. Tegen een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is geen verder hoger beroep mogelijk.