Aan welke regels moet ik mij als chauffeur houden als ik 's nachts werk?

Als chauffeur mag u in 16 weken maximaal 43 keer in nachtdienst werken. Óf u mag in 2 weken maximaal 20 uur tussen 00:00 uur en 6:00 uur werken. Het gaat hierbij om alle vervoer van personen of goederen, behalve taxivervoer. Voor sommige soorten nachtwerk gelden andere regels of er geldt een vrijstelling van de regels.

Nachtwerk met andere regels

Voor sommige soorten nachtwerk gelden andere regels. Het gaat dan om het vervoer:

  • van brood- en banketbakkerijproducten;
  • van goederen van en naar distributiecentra, terminals of luchthavens;
  • over de Nederlandse grens van bloembollen, planten en boomkwekerijproducten, groente en fruit;
  • voor het onderhoud en de aanleg van wegen en spoor.

Voor dit vervoer mag u als chauffeur:

  • maximaal 52 nachtdiensten per 16 weken én maximaal 140 nachtdiensten per 52 weken, of;
  • maximaal 38 uur tussen 00:00 uur en 06:00 uur werken per 2 weken.

Vrijstelling regels nachtwerk

Bepaalde werkzaamheden zijn vrijgesteld van de regels van nachtwerk, namelijk:

  • vervoer van levende dieren;
  • vervoer van ochtendkranten;
  • vervoer van post en pakketten;
  • collectief binnenlands vervoer   van bloembollen, bloemen en boomkwekerijproducten.

Hierover moeten tussen werkgevers en werknemer wel afspraken zijn gemaakt in een cao. Dit staat in de Regeling vrijstelling nachtarbeid wegvervoer.