De Arbeidstijdenwet geeft regels voor werktijden, pauzes en rusttijden van werknemers. Bijvoorbeeld hoe lang een werknemer per dag, nacht of week mag werken en vrij moet zijn. Met deze regels wil de Rijksoverheid werknemers beschermen tegen te lange werkdagen. En de combinatie van werk met privéleven en zorgtaken gemakkelijker maken.