Wat zijn de regels bij consignatie (oproepdienst)?

Als u geconsigneerd bent, moet u in uw vrije tijd bereikbaar zijn voor spoedgevallen. De regels voor deze oproepdienst staan in de Arbeidstijdenwet. Zo mag u 14 dagen per 4 weken consignatiedienst hebben. U heeft geen wettelijk recht op vergoeding. In uw cao kunnen hierover afspraken staan. 

Wat is consignatie?

U bent geconsigneerd als u aan 3 voorwaarden voldoet:

 • U bent buiten werktijd bereikbaar voor oproepen. Dit is in uw vrije tijd: in het weekend, tussen 2 diensten in of tijdens uw pauze.
 • U gaat bij een oproep zo snel mogelijk aan het werk.
 • U gaat aan de slag bij onvoorziene spoedgevallen.

Een voorbeeld van een consignatiedienst is een servicemonteur die in het weekend storingen aan cv’s direct verhelpt.

Werktijden en rusttijden consignatie

In de Arbeidstijdenwet staan de volgende regels voor consignatie:

 • U mag 13 uur per 24 uur werken. Dit is inclusief de uren die u werkt tijdens uw consignatie.
 • Per 4 weken mag u maximaal op 14 dagen geconsigneerd zijn.
 • Per 4 weken mag u 2 keer 2 aaneengesloten dagen niet werken en ook niet geconsigneerd zijn.
 • Direct voor en na een nachtdienst mag u niet geconsigneerd zijn. U mag oproepbaar zijn tot 11 uur voor een nachtdienst en vanaf 14 uur erna.

Consignatiedienst ’s nachts

Bent u binnen 16 weken 16 keer of meer geconsigneerd geweest tussen 0.00 uur en 6.00 uur? Dan mag u gemiddeld 40 uur per week werken binnen die 16 weken.

U mag binnen die 16 weken gemiddeld 45 uur per week werken als u:

 • direct na uw laatste oproep een rustperiode van 8 uur achter elkaar heeft;
 • dezelfde dag nog een rustperiode van 8 uur achter elkaar heeft. Dus voor 24.00  uur.

Een oproep ’s nachts geldt niet als nachtdienst. U kunt meerdere keren per nacht worden opgeroepen.

Geen wettelijk recht op betaling consignatiedienst

De Arbeidstijdenwet regelt niet dat u een vergoeding krijgt voor consignatiediensten. Hierover kunnen wel afspraken staan in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Arbeidstijd begint na oproep

De tijd waarin u kunt worden opgeroepen, geldt niet als arbeidstijd. De arbeidstijd gaat in op het moment dat u een oproep krijgt om aan het werk te gaan. Als u binnen een half uur 1 of meer keer arbeid uit oproep verricht, moet de arbeid minstens een half uur duren. Krijgt u binnen een half uur na beëindiging van de arbeid die voortvloeit uit een oproep opnieuw een oproep? Dan is de tussenliggende tijd arbeid. De Arbeidstijdenwet regelt niet hoe u de arbeidstijd als werktijd vergoed krijgt, dat kan in uw arbeidsovereenkomst of CAO staan.

Oproep geen onderbreking rusttijd

Een oproep tijdens uw consignatie wordt niet beschouwd als een onderbreking van de dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

Bereikbaarheidsdienst

Consignatie in de zorg wordt ook wel een ‘bereikbaarheidsdienst’ genoemd. Het verschil is dat het opgeroepen worden een normaal onderdeel is van van de functie en dus niet alleen plaatsvindt in noodgevallen. Denk bijvoorbeeld aan een verloskundige. Voor een bereikbaarheidsdienst gelden dezelfde regels als voor consignatie, behalve dat er in dit geval geen 14 oproepvrije dagen hoeven te zijn in 28 dagen. Het aantal oproepdiensten is wel beperkt. Lees meer over oproepdiensten in de zorg in de brochure 'Specifieke regels arbeidstijden zorgsector'.

Andere namen voor consignatiedienst

Oproepdiensten heten ook wel:

 • storingsdiensten;
 • onderhoudsdiensten;
 • servicediensten;
 • stand-by diensten;
 • wachtdiensten;
 • beschikbaarheidsdiensten;
 • piket(diensten);
 • reservediensten;
 • pieperdiensten;
 • telefoondiensten.

Voldoen deze oproepdiensten aan de voorwaarden van een consignatiedienst? Dan gelden de regels die in de Arbeidstijdenwet staan.