De Arbeidstijdenwet (Pools)

In deze publicatie in het Pools vindt u informatie over de Arbeidstijdenwet.

Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en werknemers en bevat de volgende onderwerpen:

  • Wat regelt de Arbeidstijdenwet?
  • Hoeveel mag een werknemer werken?
  • Is werken op zondag verplicht?
  • Welke regels gelden voor nachtdiensten?
  • Welke regels gelden voor oproepbaar zijn bij onvoorziene omstandigheden(consignatie)?
  • Welke regels gelden voor bereikbaar zijn op de werkplek (aanwezigheidsdienst)?
  • Werk en zwangerschap.
  • Wat zijn de uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet?
  • Specifieke regels.
  • Geldt de Arbeidstijdenwet ook voor stagiairs en zelfstandigen?
  • Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet niet?
  • Welke verplichtingen heeft de werkgever?
  • Overtreding: wat zijn de gevolgen?
  • Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet

Datum van uitgave: mei 2010 / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) / bestelcode 160pl