brochure 'De Arbeidstijdenwet' (Nederlands)

In deze publicatie vindt u informatie over de Arbeidstijdenwet.

Deze publicatie is bestemd voor werkgevers en werknemers en bevat de volgende onderwerpen:

 • De Arbeidstijdenwet.
 • Wat regelt de Arbeidstijdenwet?
 • Hoeveel mag een werknemer werken?
 • Is werken op zondag verplicht?
 • Welke regels gelden voor nachtdiensten?
 • Welke regels gelden voor oproepbaar zijn bij onvoorziene omstandigheden(consignatie)?
 • Welke regels gelden voor bereikbaar zijn op de werkplek (aanwezigheidsdienst)?
 • Werk en zwangerschap.
 • Wat zijn de uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet?
 • Specifieke regels.
 • Geldt de Arbeidstijdenwet ook voor stagiairs en zelfstandigen?
 • Voor wie geldt de Arbeidstijdenwet niet?
 • Welke verplichtingen heeft de werkgever?
 • Overtreding: wat zijn de gevolgen?
 • Schematisch overzicht Arbeidstijdenwet.

Datum van uitgave: april 2010 / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) / bestelcode 160

De gesproken versie van deze brochure is via deze site te beluisteren en is gedurende een half jaar beschikbaar op een verzamel-cd. Om te zien of de cd-rom met deze publicatie nog bestelbaar is, klikt u op de link 'Dedicon'.