Hoe vaak mag ik nachtdienst hebben?

In een periode van 16 weken mag u maximaal 36 nachten werken. Bij cao of bedrijfsregeling kan staan dat u vaker nachtdiensten heeft. U mag maximaal 7 diensten achter elkaar werken. Het maximum is 140 nachtdiensten per jaar.

Maximaal 7 diensten achter elkaar

Werkt u 1 of meer nachtdiensten en verder dagdiensten? Dan mag u niet meer dan 7 diensten achter elkaar werken. In uw cao of in schriftelijke afspraken met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan staan dat u 8 diensten achter elkaar werkt. Dit mag alleen als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.

Werken 'in de randen van de nacht'

U kunt met uw werkgever afspraken maken als u vooral ‘in de randen van de nacht’ werkt. Bijvoorbeeld wanneer u om 5 uur ’s morgens begint. Dan mag u maximaal 38 uur werken tussen 00:00 en 06:00 uur per 2 aaneengesloten weken.