Regels voor rijtijden en rusttijden bij wegvervoer

Transportbedrijven en (zelfstandige) chauffeurs van vrachtwagens, openbaar-vervoerbussen en touringcarbussen moeten zich houden aan Europese regels voor rijtijden en rusttijden. Voor ritten buiten Europa en voor taxichauffeurs gelden andere regels.

In Nederland zijn de Europese regels overgenomen in het Arbeidstijdenbesluit vervoer. De bepalingen voor rijtijden en rusttijden uit verordening 561/2006 gelden voor ritten binnen de Europese Unie. Voor ritten buiten de EU gelden de AETR-bepalingen (pdf, Engelstalig).

Ook zijn er regels die bepalen hoelang en hoe vaak een beroepschauffeur ’s nachts mag werken. Deze regels moeten ervoor zorgen dat het wegvervoer veilig is. En dat er eerlijke concurrentie is tussen vervoerders.

Controle door Inspectie Leefomgeving en Transport

Voor chauffeurs geldt een maximum voor de dagelijkse, wekelijkse en 2-wekelijkse rijtijd. Ook moeten chauffeurs van vrachtwagens en touringcarbussen dagelijkse en wekelijkse rust nemen. Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaan bij transportcontroles na of chauffeurs niet te lang achter elkaar rijden. En of ze lang genoeg rusten.