Welke brochures zijn er over Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit?

Er zijn verschillende brochures voor werknemers over de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Hierin staan de (extra) regels voor werktijden, pauzes en rusttijden. Er zijn ook brochures voor personeel in de zorg, mijnbouw en het vervoer.

Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

Voor een aantal beroepen en sectoren staan aanvullende regels voor werktijden, pauzes en rusttijden in het Arbeidstijdenbesluit. Deze regels wijken af van de algemene regels in de Arbeidstijdenwet. Zo mag een brandweerman vaker in aanwezigheidsdienst werken en kunnen werknemers in de offshore mijnbouw werken in roosters van 2 weken op, 2 weken af. Zonder de aanvullende regels van het Arbeidstijdenbesluit zouden hiermee de algemene regels voor arbeids- en rusttijden overtreden worden.

De regels in het Arbeidstijdenbesluit gelden in bijna alle gevallen alleen als dat is afgesproken in uw  cao.

In de brochure 'De Arbeidstijdenwet’ leest u meer over deze wet en over het Arbeidstijdenbesluit.

Regels voor werken in de zorg

In de brochure 'Specifieke regels arbeidstijden zorgsector' staan regels voor:

 • verplegers;
 • verzorgers;
 • verloskundigen;
 • ambulancemedewerkers.

Ook de brochure 'Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten' licht regels uit Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit toe.

Regels voor werken op windparken op zee en in de mijnbouw

In de brochure 'Specifieke regels arbeidstijden mijnbouwsector' staan aanvullende regels voor werknemers in de mijnbouw:

 • mijnbouwarbeiders op zee;
 • mijnbouwarbeiders op land;
 • duikers.

Voor aanleg en onderhoud van windparken op zee geldt een vergelijkbare regeling als voor mijnbouwarbeid op zee. Lees meer informatie over windparken in paragraaf 5.17 van het Arbeidstijdenbesluit.

Regels voor werken in de vervoerssector

In het Arbeidstijdenbesluit-vervoer staan specifieke regels voor arbeid in het vervoer. 
Deze regels gelden voor:
•    wegvervoer;
•    binnenvaart;
•    zeescheepvaart;
•    zeevisserij;
•    loodsen;
•    luchtvaart.

In de brochure Specifieke regels arbeidstijden binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisser, staat informatie over de arbeidstijden in de binnenvaart, zeescheepvaart en zeevisserij.

Regels voor werken in overige sectoren

In de 'brochure 'Specifieke regels arbeidstijden overige sectoren' leest u aanvullende regels voor:

 • audiovisuele producties;
 • baggerwerkzaamheden;
 • bioscopen;
 • brandweer;
 • brood- en banketbakkerij;
 • defensie;
 • horecabedrijf;
 • inwonend huishoudelijk personeel;
 • lokaalspoorwegen;
 • podiumkunsten;
 • schippersinternaten;
 • schoonmaakbedrijf;
 • sneeuw- en gladheidsbestrijding;
 • tentoonstellingsbouw en scheepsreparatie;
 • vrijwillige politie;
 • bediening van beweegbare stormvloedkeringen.