Arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten

In deze publicatie vindt u informatie over de regelgeving op het gebied van arbeids- en rusttijden voor artsen en arts-assistenten. Voor deze beroepen gelden aanvullende regels om de werknemer zelf en anderen te beschermen.

Deze publicatie is bestemd voor werknemers en werkgevers werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg en overige geĂ¯nteresseerden en bevat de volgende onderwerpen:

  • begrippen;
  • normen (schematisch overzicht);
  • meer informatie.

Datum van uitgave: maart 2010 / ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) / bestelcode: 173