Kan ik zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ook thuis krijgen?

U kunt Wlz-zorg alleen thuis ontvangen als u met de nodige zorg veilig thuis kunt blijven wonen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u zorg kunt krijgen vanuit de Wlz.

Mogelijkheden Wlz-zorg thuis

Zorgkantoren regelen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen. Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden. Dit zijn:

 • Een zorgaanbieder levert alle zorg thuis

  1 zorgaanbieder levert alle zorg bij u aan huis. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Eigenlijk ontvangt u dus dezelfde zorg als in een zorginstelling, maar dan thuis. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen. Dit heet een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). De afspraken worden opgeschreven in het zorgplan.
 • Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis (deel zelf regelen)

  U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders. Hierbij horen niet de maaltijden. Ook de huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.
  Sommige zorgaanbieders hebben een contract met het zorgkantoor. U neemt van deze zorgaanbieders dan zorg in natura af. U kiest deze zorgaanbieders dus niet zelf uit. Het zorgkantoor regelt de administratie.
  Andere zorgaanbieders huurt u zelf in en kiest u dus ook zelf uit. Deze zorgaanbieders worden betaald vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb). De afspraken die u als werkgever met uw zelf gekozen zorgverleners maakt, worden beschreven in zorgovereenkomsten. Dit pakket heet een 'modulair pakket thuis' (mpt).

 • Alle zorg thuis zelf regelen: persoonsgebonden budget (pgb)

  U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders en huurt al deze zorgaanbieders zelf in. U ontvangt hiervoor van het zorgkantoor een  persoonsgebonden budget dat beschikbaar is bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De declaraties van uw zorgverleners dient u bij de SVB in. U legt de afspraken per zorgaanbieder vast in een zorgovereenkomst. Het zorgkantoor controleert de afspraken. De SVB betaalt de zorgverleners uit.

Zorg thuis zonder Wlz-indicatie

Heeft u geen Wlz-indicatie (hierin staat dat u zorg vanuit de Wlz nodig heeft), maar wel behoefte aan zorg en ondersteuning thuis? Lees dan de pagina Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Persoonlijk overzicht maken over zorg regelen

Als u zorg nodig heeft, moet u veel regelen. Wilt u weten wat u moet doen? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en krijg een persoonlijk overzicht over zorg regelen.