Beslisnota Actualisatie Handelingskader PFAS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. 

Beslisnota Actualisatie Handelingskader PFAS (PDF | 5 pagina's | 122 kB)