Kamerbrief over toepassing risicovolle chemische Stoffen

Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van PFAS en andere risicovolle chemische stoffen.

Kamerbrief over toepassing risicovolle chemische Stoffen (PDF | 4 pagina's | 304 kB)

Zij informeert de Kamer over:

  • de procedure en de afweging voor het vaststellen van toepassingen van zeer zorgwekkende stoffen, met name PFAS;
  • de ondersteuning van de landsadvocaat aan de ex-werknemers van Chemours;
  • de vragen over Chroom-6 en de uitvraag van ZZS-emissies;
  • de wenselijkheid van een pilot stoffen in kwetsbare gebieden.