Kamerbrief bij samenvatting restrictievoorstel PFAS

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de samenvatting van het restrictievoorstel PFAS (per- en polyfluoralkylstoffen). Zij gaat in op de consultatiefase en de inhoud van het voorstel. Het is een voorstel van Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft het op 7 februari 2023 gepubliceerd. De staatssecretaris gaat in op de consultatiefase en de inhoud van het voorstel.

Kamerbrief bij samenvatting restrictievoorstel PFAS (PDF | 7 pagina's | 424 kB)